Forside > For borgere > Borgerservice

Borgerservice - én indgang til den offentlige sektor

Borgerservice i Vejen, Vestergade 4a, 6600 Vejen:

Ekspeditionstider:


 Dag: Tid: 
 Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00
 Torsdag kl. 10.00 - 17.30 
 Fredag kl. 10.00 - 12.30 

I borgerservicecenteret i Vejen, på områdekontorerne i Brørup, Holsted og Rødding samt på Brørup, Holsted og Rødding Biblioteker kan du få råd, vejledning og informationsmateriale om den offentlige sektor og det offentliges ydelser til borgerne.

Borgerservice i Vejen by
Områdekontor Brørup
Områdekontor Holsted
Områdekontor Rødding
Borgerservice, Brørup Bibliotek
Borgerservice, Rødding Bibliotek
Borgerservice, Holsted Bibliotek 

I borgerservicecenteret i Vejen by kan du rette henvendelse vedrørende

 • andre myndigheders digitale løsninger
 • attestation af feriekort
 • beboerindskud
 • begravelses- og efterlevelseshjælp
 • dagpasning/pladsanvisning
 • dagpenge
 • dagrenovation
 • enkeltydelser
 • fleksydelser
 • fleksløntilskud
 • folkeregister
 • forskudsregistrering
 • fribefordring
 • helbredstillæg
 • kontanthjælp
 • kørekort
 • ledighedsydelser (fleksjob)
 • legitimationskort 
 • opkrævninger (restancer)
 • pas
 • personlige tillæg
 • personregister
 • pladsanvisning
 • revalideringsydelser
 • rottebekæmpelse
 • salg af byggegrunde
 • sygesikring
 • vielser 
   

På områdekontoret i Brørup vil sagsbehandlerne kunne hjælpe dig med

 • fripladsberegning
 • sagsbehandling vedr. børn og unge 
   

 På områdekontoret i Holsted vil sagsbehandlerne kunne hjælpe dig med

 • byggetilladelser
 • hyrevognstilladelser
 • taxaførerkort

På områdekontoret i Rødding vil sagsbehandlerne kunne hjælpe dig med

 • handicaprådgivning
 • hjælpemidler 


På Borgerservice, Brørup Bibliotek, vil medarbejderne kunne hjælpe dig med

 • andre myndigheders digitale løsninger
 • dagpasning/pladsanvisning
 • dagrenovation
 • folkeregister
 • forskudsregistrering
 • rottebekæmpelse
 • sygesikring
 • vielser 
   

På Borgerservice, Rødding Bibliotek, vil medarbejderne kunne hjælpe dig med

 • andre myndigheders digitale løsninger
 • dagpasning/pladsanvisning
 • dagrenovation
 • folkeregister
 • forskudsregistrering
 • rottebekæmpelse
 • sygesikring
 • vielser 
   

På Borgerservice, Holsted Bibliotek, vil medarbejderne kunne hjælpe dig med

 • andre myndigheders digitale løsninger
 • dagpasning/pladsanvisning
 • dagrenovation
 • folkeregister
 • forskudsregistrering
 • rottebekæmpelse
 • sygesikring
 • vielser 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at besøge et af vore kontorer.

Klik her og se telefontider, ekspeditionstider og adresser for Vejen Kommune.

Klik her og se svarfrister for afgørelser i Borgerservice.

Du kan få yderligere oplysninger hos Borgerservice, tlf. 7996 5000, eller via e-mail

Sidst redigeret den  28. feb 2013